Verlichting 2.0

It is obvious that the key problem facing humanity in the coming century is how to bring a better quality of life -for 8 billion or more people – without wrecking the environment entirely in the attempt” Edward O Wilson

Een paar weken terug bracht ik een bezoek aan prof. Piet Van den Bossche van de Universiteit van Antwerpen. Ik was hardnekkig op zoek naar inzichten en inspiratie over de effectiviteit van netwerken. Ik wou weten of er bij onze wetenschappelijke vrienden informatie aanwezig was over wat de perfecte setting is om innovatieve en baanbrekende ideeën om te zetten in de praktijk via netwerkorganisaties. Ik keerde naar huis met een hele stapel wetenschappelijke artikels waarvan er één een giller van een titel droeg: ‘How top talent uses networks and where rising stars get trapped’. Dit artikel laat ons achter de schermen kijken van hoe high potentials de top bereiken en hoe ze terug naar beneden kunnen vallen. Als voorbeeld wordt het netwerk van Kevin Bacon genomen. Deze Hollywood ster blinkt uit omdat hij in veel verschillende films rollen opnam en daardoor een duurzame carrière kon uitbouwen. Dit succes had hij te danken aan zijn centrale positie in verschillende netwerken van films (komedie, actie, thrillers, drama, enz…). Kevin Bacon had een open netwerk met grote diversiteit terwijl andere acteurs soms bleven steken in één genre door hun homogeen en eerder gesloten netwerk (bv. Eddy Murphy :)).

Het valt niet te betwisten dat dit inzicht een grote impact heeft op leiderschap. Leiders die formalistisch ingesteld zijn missen een onderliggende dynamiek die in de netwerken aanwezig is. Hierdoor hebben formalisten op termijn minder impact om veranderingen teweeg te brengen. Een mogelijke oplossing hiervoor is het inzetten van ‘netwerk makelaars’. De makelaars zitten in de witte ruimtes van de netwerken (tussenruimtes) en zorgen voor verbinding tussen verschillende subgroepen. De makelaars brengen mensen naar boven die meer invloed hebben dan op het eerste zicht wordt vermoed. Hier hebben we de katalysator voor razendsnelle veranderingsprocessen. In de overheid zie je dit op beperkte schaal gebeuren. Maar het is jammer genoeg nog niet van die orde om volledig door te kunnen breken naar een baanbrekende overheid. Als je kijkt naar de huidige netwerken binnen de overheid, dan zijn het meestal groepjes van specialisten die samen kennis uitwisselen. De meeste topambtenaren scholen ook in groepjes samen met figuren van ‘hun niveau’. De dooddoener in de sociologie van ‘soort zoekt soort’ zien we hier in veelvoud. Nog geen Kevin Bacons dus. Gelukkig kent onze Westerse geschiedenis een markante periode waar we misschien inspiratie kunnen halen om deze cirkel te doorbreken: De Verlichting. Het is de periode waar een wetenschappelijke revolutie werd ontketend en moraal en ethiek in een ander daglicht kwam te staan. Via de encyclopedieën werd kennis toegankelijk gemaakt en stilaan kwam men vanonder het kerkelijk juk. Het is ook de periode van de salons. Filosofen, denkers, kunstenaar kwamen samen om elkaar te inspireren en tot ideeën te komen. Er was een kruisbestuiving van verschillende disciplines en dat wakkerde aan. Vele eeuwen later zijn de maatschappelijke uitdagingen er niet eenvoudiger op geworden. Innovatieve oplossingen zijn nodig om de levenskwaliteit van de mens op aarde te verbeteren zonder dat het milieu zich ertegen verzet. We zitten echter nog steeds in een oud management -en denkpatroon dat onvoldoende oplossingen biedt. Ook de wetenschap blijkt niet afdoende te zijn voor deze complexiteit en geeft meer vragen dan antwoorden. Laten we evolueren naar Verlichting 2.0. Het succes van Verlichting 1.0 was kennisdeling via salons en een welgemeende f*ck you naar adel en kerk.

Hoe ziet dat er 2.0 uit?

…De moderne salons zijn de sociale media waar verschillende lagen van de bevolking elkaar leren kennen en afspreken in real life om grenzen te verleggen.

…De netwerk makelaars zorgen ervoor dat ontmoetingen uitmonden in concrete visies. Subculturen die niet op de sociale media zitten worden ook verbonden.

…Baanbrekende leiders zijn deze met een welgemeende f*ck you naar het formalisme dat de levenskwaliteit van de bevolking op het spel zet.

…Kennis wordt toegankelijk gemaakt door wetenschap en kunst nog sterker met elkaar te verbinden. Wetenschappelijke artikels zijn nog steeds taai om te lezen en het is zonde dat die kennis in beperkte kring blijft.

…Toekomstmakers die games ontwikkelen die ons oefenen in het bouwen van scenario’s en ons leren surfen op veranderende contexten

…Zingevers om waarden gedreven ondernemerschap in te bouwen in de dagelijkse werking van organisaties

…Informatie virtuozen die kennis op het juiste moment spotten en gebruiken

…We gooien Taylor met het fordisme overboord (dat onderzoek was toch vervalst en houdt geen steek)en starten een managementrevolutie die ten minste getuigt van intellectuele eerlijkheid. Sommige dingen kun je niet managen maar moeten gewoonweg doorlopen worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s